LAGERTØMING! Du får 50% på alle varer så lenge lageret rekk. Når oktober er over, stenger striik dørene.

OM STRIIK

BRA FOR NATUREN - ENKELT FOR DEG

striik er eit lite enkeltpersonforetak som held til på Sunnmøre ved vakre Dalsfjorden. Innehavar av striik, Kristi Drabløs Espeland, er brennande oppteken miljøvern og prøver stadig å utvikle butikken i ei meir berekraftig retning.

striik har to hovudfokus: mindre plast og meir gjenbruk.

Gjenbruk kan vere at du kan bruke varene om og om igjen - at varene du kjøper får eit langt liv. Gjenbruk er også at gamle ting får nye liv. Fruktposane til striik, til dømes, har allereie levd eit langt liv som blondegardiner. Etter ei runde med saks og symaskin, fekk dei eit nytt liv og kan vare i mange, mange år!

Alle varene i nettbutikken er plastfri, inkludert emballasjen du mottek varene i. Så langt det let seg gjere, sender striik pakken til deg i gjenbrukt emballasje. striik oppfordrar alle leverandørar til å ikkje bruke plastemballasje, og samarbeider med desse for å finne dei beste løysingane. Dersom det skulle vere plast på nokre av varene striik mottek frå leverandørar, tek striik ansvaret for resirkulering av denne emballasjen.

Dersom du har innspel, eller synest noko manglar i butikken, må du gjerne ta kontakt på butikk@striik.no.

striik skal vere bra for naturen og enkelt for deg!