That Red House

Produsent av såpenøtter, klesvaskduft og tørkeballar av ull. That Red House er eit 100% australsk firma. Dei tek eit stort ansvar for dei menneska som er med i framstillingsprosessen ved å investere i utdanning, helseforsikringar og berekraftig utvikling i området i Nepal. Dei garanterer skikkelege vilkår og planetens beste kvalitet av såpenøtter.
1 produkt