På grunn av sommarferie vert bestillingar som kjem inn i veke 26, 27 og 28 pakka og sende i løpet av veke 29. Takk for forståinga.

PERSONLEG HYGIENE

Hud- og miljøvenlege såper med tilbehør.
2 produkt