LAGERTØMING! Du får 50% på alle varer så lenge lageret rekk. Når oktober er over, stenger striik dørene.

Klean Kanteen

Klean Kanteen® er ei familieeigd bedrift med hovudkvarter i California, USA. Sidan 2004 har dei produsert rust- og BPA-fri alternativ til eingongskoppar og -plastflasker. Dei er svært opptekne av etikk og rettferdige arbeidsforhold. I tillegg gjer dei alt dei kan for å hindre at eingongsavfall skal øydelegge jorda.
2 produkt