I heile september får du 20% rabatt på alle varer frå Klean Kanteen!

CleanCup

Bak den norske merkevaren CleanCup står supertøffe Lene Elisabeth Eide. Ho fekk ideen til CleanCup i 2016 etter sjølv å ha brukt menskopp ei stund. CleanCup er driven av ynskjet om å gje norske jenter friheita og moglegheita til å leve uforstyrra under mensen, men samstundes bidra til å gje den same friheita til jenter andre stader i verda. Difor har CleanCup i dag eit prøveprosjekt med ein stor norsk hjelpeorganisasjon, der dei donerer ein menskopp per selde menskopp til ei jente i Afrika.
1 produkt