Bunkoza

Logoen til Bunkoza er inspirert av det kinesiske teiknet for lukke. Bunkoza er opptekne av å skape høgkvalitets, innovative produkt som gjer kundane nøgde, samstundes med at miljøavfallet vert redusert med stil. Bunkoza er ei britisk familiebedrift med over 16 års erfaring. Dei eksporterer over heile verda og jobbar stadig med å utvide utvalet av etisk produserte, miljøvenlege produkt. Dei har 0% plast i produkta sine og dei samarbeider med organisjasjonar som Marine Conservation Society som er store innan miljøvelgjering i Storbritannia.
2 produkt