Abeego

Produsent av bivokspapir.
Abeego er ei miljømedviten og berekraftig bedrift som held til i Britisk Colombia, Canada. Dei reddar bier ved å bidra til mindre matkasting, og dei bruker kun naturlege ingredienser. Dei har forplikta seg til ei zerowaste-linje, og lagar nyttige biprodukt av overskotsmaterialet. Abeego er først og fremst drive av menneskehender, så energiforbruket er minimalt. Til slutt må det seiast at Abeego er laga for å vare - dei garanterer minst eitt år ved riktig vedlikehald.
4 produkt